Kényszergyógykezelés és a büntetőügyek

Egyes bűnelkövetők esetében a társadalom védelme miatt indokolttá válhat az, hogy gyógyintézeti kezelést rendeljen el a bíróság, és így vezesse őket vissza a jogkövető magatartáshoz. A kezelés így tulajdonképpen egy többes funkciót ellátó intézmény; a polgárok védelme mellett az elkövető meggyógyítását is teljesíteni próbálja.

A kényszergyógykezelés egy intézkedés, mely élesen elhatárolandó a büntetésektől emelte ki a témában jártas egyik legjobb védőügyvéd Dr. Lupovici Jack, a Lupovici Ügyvédi Iroda büntető szekciójának vezetője. A kezelés semmiképpen sem eredményez önmagában büntetett előéletet – emeli ki a megkérdezett védőügyvéd. Kényszergyógykezelés elrendelésének feltétele, hogy az elkövető belátási képessége az elmeműködés kóros állapota miatt hiányozzon. Az ilyen elkövetés büntethetőséget kizáró ok. A bíróságnak ahhoz, hogy e kérdésben állást tudjon foglalni, szakértőt kell kirendelnie. További feltétel, hogy az érintett bűncselekmény személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó deliktum legyen. Ez meglehetősen tág kör, magába foglalja például a vagyon elleni erőszakos bűncselekményeket (rablás, kifosztás), nem tartoznak ide ugyanakkor a gondatlanságból elkövetett deliktumok. Szintén fontos az, hogy a törvény a bűncselekményt egy évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetési tétellel fenyegesse, valamint az, hogy az ügy összes körülményei alapján tartani lehessen attól, hogy további bűnelkövetésre kerül sor.

A kényszergyógykezelés ismét határozatlan időtartamú. A régi Btk. még tartalmazott egy olyan rendelkezést, mely szerint a kezelés legfeljebb az adott bűncselekmény felső büntetési tételéig, életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntetendő deliktum esetén húsz évig tarthat. Amennyiben a kezelés a továbbiakban már nem szükséges (ha a beteg meggyógyult), a kényszergyógykezelést meg kell szüntetni.

A kezelés végrehajtása az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben történik. A kezelési módszerek az egyes betegségek függvényében alakulhatnak: gyógyszeres kezelés, pszichoterápia, illetve szocioterápiás foglalkozások segíthetik a betegek gyógyulását.

A határozatlan időtartam miatt garanciális jelentőségű, hogy a kényszergyógykezelést a bíróság az elrendeléstől kezdődően félévente felülvizsgálja, elmeorvos szakértői vélemény alapján. A tárgyaláson az ügyészt, a büntetőügyvédet, illetve a kezelés alatt álló személyt is meg kell hallgatni, amennyiben állapota azt lehetővé teszi. A kezelés az elkövető családi viszonyokra jelentős hatással van, így a törvény a bíróság végzése ellen a hazástársnak, illetve a törvényes képviselőnek is fellebbezési jogot biztosít.

Print Friendly, PDF & Email