Zenei műfaj, életmód és fejlődés

Bizonyára Ön is látta már a híres, és megindító Ron Clark nevű tanár történetéről szóló filmet, amelyben az „alulbecsült” képességű diákoknak úgy tanította meg az amerikai elnökök névsorát, hogy megénekelte azt. Természetesen nem csak erről van a filmben szó, mégis a zenei műfaj, amelynek kereteibe beágyazta a történelem e kis részletét, olyan volt, ami megragadta a diákokat és azonnal meg is tanulták a „leckét”. A tény, hogy minden ember vonzalmat érez egy, vagy több zenei műfaj iránt, azt tükrözi, hogy az önkifejezés szóba jöhető lehetőségei között pásztázva igyekszik meglelni azt a típust, amely a hétköznapi kommunikációnál több érzékszervet képes megszólítani.

A zenei műfaj mint önkifejezés

Már kisbabaként különleges kapcsolatba kerülünk a zenével. Elegendő ehhez, ha példaként a bölcsődalokat, a ritmusos mondókákat vesszük kiindulópontnak. Később az iskolában is tapasztalhatjuk, hogy a Pitagorasz-tétel ütemes –zenés változata még évtizedek múltán is könnyedén felidézhető. A zenei műfaj iránti egyénenként eltérő érdeklődés górcső alá helyezésével, arra a következtetésre juthatunk, hogy az tovább viszi a „stílus maga az ember”-féle meggyőződés stafétáját. Tudniillik arról van szó, hogy egy bizonyos típusú zenei kategória magában hordoz egyfajta életformát is, amelyben az érdeklődő pompásan érzi magát, ugyanakkor nem érzi szűkösnek a teret, amelyben mozognia kell, és ahol „hangot” kíván adni saját egyéniségének.

Ha már szembetalálta magát az „illik Önhöz ez a zenei műfaj” nézetekkel, akkor biztos lehet abban, hogy jó irányba mozdult el az énmegmutatkozás terén. Mindezeket az információkat tudomásul véve azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy mint minden érdeklődés életünk során változhat, úgy a zenei stílus valamelyikéhez való kötődés mibenléte is irányt válthat. Ezekben az érdeklődés-formálódó periódusokban ne lepődjünk meg, ha az addig előszeretettel hallgatott rock zenei stílus helyett, hirtelen a komolyzene irányába mozdulunk el, hiszen az egyén kibontakozása óhatatlanul is magában hordozza az érdeklődési kör transzformálódását.